TEMARIO

Documentación Xeral
Lexislación e Normas Técnicas
Outra información de interese

TEMARIO ITINERATIO I - HORTA ECOLÓXICA

1 INTRODUCIÓN Á AGRICULTURA ECOLÓXICA
2 ALIMENTOS TRANSXÉNICOS
3 QUÍMICOS E SAÚDE
4 CARACTERIZACIÓN DO SECTOR DA PRODUCIÓN ECOLÓXICA
5 PROCEDEMENTO DE CERTIFICACIÓN
6 AS PLANTAS
7 MANEXO DO SOLO
8 PROBLEMAS AMBIENTAIS
9 CÁLCULO DA PEGADA ECOLÓXICA
10 CONSUMO RESPONSABLE
11 LABOREO E MECANIZACIÓN
12 REGA
13 PRODUCIÓN DE PLANTAS AUTÓCTONAS
14 INICIATIVAS NO MEDIO RURAL
15 AGROTÓXICOS
16 EXTRACTOS DE PLANTAS PARA AGRICULTURA ECOLÓXICA
17 SEGURIDADE ALIMENTARIA
18 GUÍAS POR CULTIVO
19 TÁBOAS DE APOIO
20 ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN EN PRODUCIÓN ECOLÓXICA

TEMARIO ITINERARIO II - AGROINDUSTRIA E TRANSFORMADOS

1.-VIÑO
2.-SIDRA
3.-CERVEXA
4.-CONSERVAS VEXETAIS
5.-XABÓNS E COSMÉTICA NATURAL

TEMARIO ITINERARIO III - APRENDER A EMPRENDER

1 comentario: